دوچرخه سوار

این منم دوچرخه سوار     پا در رکاب      جاده در پیش             آرام و بی شتاب

پیش می روم و تو از کنارم می گذری تند و پرشتاب

دست را روی بوق می فشاری و زیر لب چیزی می گوئی ، نمی شنوم ، نمی دانم،
نمی دانم فرق میان من و تو چیست؟ تو کار مهمی داری و من ندارم؟

تو آدم مهمی هستی و من نیستم؟ تو آدم جدی هستی و من آدم بی کار و برای سرگرمی رکاب می زنم؟

به خودت نگاه کن تو یک انسان هستی و من هم ...

سفر و سفرنامه

سفر نه از برای دیدن و لذت بردن بلکه برای تأمل و اندیشیدن است. سفر خود فعالیتی زیباشناسانه است. مسافر برای دیدن و نظاره کردن پدیده ها و آثار بدیع به سفر می پردازد تا از این سفر به لذت دست یابد. اما این فعالیت زمانی به کمال می رسد که مسافر به تجزیه و تحلیل مشاهدات خود بپردازد و با نگاشتن و شرح و بیان آنها تجربیات و مشاهدات خود را به دیگران منتقل سازد (سفرنامه).

پنج مهارت اولیه

1. حرکت در سربالایی ها
2. حرکت در سرازیری ها
3. ترمز گرفتن
4. پرش و عبور از موانع کوتاه
5. دور زدن

تنظیمات دسته ترمز ( مقاله جامع )

اقا ببخشید شما چجوری با این دسته ...ترمز می گیرین؟
بار ها و بار ها پیش آمده دوستانی رو دیدم که تیغه دسته ترمز آون ها ایقدر بالا بوده که انگشتانشون به سختی به دسته می رسیده ....پیش خودم فکر می کنم این ها چجوری ترمز می گیرند ؟ یا اصلا رو چرخ راحت اند؟ و جوابی که می گیرم اینه که عمرا ندونند که میشه تیغه دسته ترمز رو تنظیم کرد پایین تر یا بالاتر قرار بگیره.....

منظورم از پایین و بالا...فاصله اش با فرمان است.....

گزارش برنامه ها

فهرست گزارش تصویری تمامی برنامه ها

اشتراک در گروه دوچرخه سواری تیبا RSS