کویر ورزنه 95

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری کویر ورزئه سال 95

ناریخ: 24 دی 95

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: کویر ورزنه (خارا)

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای طاها امینی

عکس: