دماوند

گزارش تصویری برنامه دماوند منطقه دشت لار

تاریخ:  94/3/1

سرپرست: آقای عابدینی

عکاسان: آقای عابدی - آقای عابدینی

عکس: