تقویم برنامه ها

تقویم برنامه های سه ماهه تابستان 1396

تاریخ
نوع برنامه
منطقه
مدت (روز)
سطح برنامه
سرپرست
توضیحات
96-04-05
تا
96-04-06
کوهنوردی
قلل مرکزی دنا
2/5
حرفه ای
مهدی عباسی
---------- 
96-04-09

دوچرخه سواری

بهارستان
0/5
آزاد
---
---------- 
96-04-15
تا
96-04-16
دوچرخه سواری صادق آباد 1/5
نیمه حرفه ای
ولی عباسپور
---------- 
96-04-23

دوچرخه سواری

بهارستان
0/5
آزاد
---
---------- 
96-04-28
تا
96-04-30
کوهنوردی علم کوه 3
حرفه ای
مجید عابدینی
گرده آلمانیها
96-05-06

دوچرخه سواری

بهارستان
0/5
آزاد
---
---------- 
96-05-12
تا
96-05-15
دره نوردی
رغز
3
تفریحی
محمد شاهمرادی
داراب شیراز
96-05-20

دوچرخه سواری

بهارستان
0/5
آزاد
---
---------- 
96-05-27
دوچرخه سواری
بروجن - بلداجی
1
نیمه حرفه ای
محمد عابدی
----------
96-06-03

دوچرخه سواری

بهارستان
0/5
آزاد
---
---------- 
96-06-09
تا
96-06-10
کوهنوردی
کرکس
1/5
نیمه حرفه ای
آرش محمودی
آمادگی دماوند
96-06-16
تا
96-06-18
کوهنوردی
دماوند
(جبهه غربی به جنوبی)
2/5
حرفه ای
محمد شاهمرادی ---------- 
96-06-24

دوچرخه سواری

بهارستان
0/5
آزاد
---
---------- 
96-06-30
تا
96-06-31
دوچرخه سواری
منطقه نطنز
1
نیمه حرفه ای
امین طغیانی ---------- 
دانلود کنید: 

داشتن کلاه ایمنی و کارت بیمه ورزشی در تمام برنامه های الزامی است.

جهت تماس، انتقاد و پیشنهاد: کمیته فنی آقای عابدینی 09132080760  - دبیر گروه آقای عابدی 09131252193

به منظور بهتر انجام شدن برنامه ها و با توجه به مخاطرات احتمالی در برنامه های دوچرخه سواری کوهستان که مطابق قوانین فدراسیون کوهنوردی در محیط کوهستان و کویر انجام می پذیرد توجه به سرپرست تیم الزامی بوده و افراد ، ملزم به توجه و اجرای نکات ارائه شده از جانب سرپرست می باشند. همکاری در کارهای گروهی و همراهی با گروه در برنامه های سفر لازمه تورهای طبیعت گردی و ورزشی می باشد . در برخورد انسانی خود، شکیبایی را از طبیعت بیاموزیم . به خاطر داشته باشید ما میهمان طبیعت و مردم منطقه ی مورد بازدید هستیم ، پس احترام به هنجارهای جامعه ی میزبان الزامیست .