علم کوه

گزارش تصویری برنامه علم کوه

تاریخ: 20 تا 23 مرداد 94

نوع برنامه: کوهنوردی و دوچرخه سواری

سطح برنامه: حرفه ای

سرپرست: آقای مهدی عباسی

عکس: