سمیرم_خفر

گزارش تصویری برنامه سمیرم - خفر - کمربند دنا

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: خفر

مدت: 2/5 روز

سطح برنامه: حرفه ای

سرپرست: آقای عابدینی

عکس: