شهرکرد_سایکل توریست

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

بگو در زمین سفر کنید

به نام خدا

اولین برنامه سایکلتوریست باشگاه دوچرخه سواری تیبا به خوبی و خوشی برگزار شد. رکابزنان جاده باشگاه تیبا ساعت 7 صبح پنجشنبه 9-7-94 از مسیر اتوبان ذوب آهن زرین شهر باغ بهادران و پس از عبور از تونل گردنه رخ عازم بام ایران شهرکرد شدند و پس از مواجه شدن با یک طوفان نیم ساعته سرانجام در ساعت سه بعد از ظهر در میان استقبال گرم دوچرخه سواران شهرکردی به شهرکرد رسیده و شب را میهمان آقای فاضل محمدی و خانواده گرم و صمیمی او شدند و صبح روز بعد (جمعه 10-9-94) از طریق جاده چالشتر و شهر زیبای سامان در ساعت 3 بعدازظهر به اصفهان بازگشتند.

عکس: