شمال_گزو

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری شمال - ساری - آبشار گزو

تاریخ: 7 و 8 آبان 94

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: ساری - آبشار گزو

مدت: 2/5 روز

سطح برنامه: حرفه ای

سرپرست: آقای قاسمی پناه

عکس: