قامیشلو

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری قامیشلو

تاریخ: 22 آبان 94

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: قامیشلو

مدت: 1 روز

سطح برنامه: حرفه ای

سرپرست: آقای خاچاطور

عکس: