زرینشهر_سایکل توریست

به نام خدا

آنها را باور کنیم

گزارش تصویری دومین برنامه سایکتوریست گروه تیبا

به مناسبت روز جهانی معلولین، با شعار

«معلولیت محدودیت نیست»

محل بازدید: زرین شهر، مرکز توانبخشی شهید مدنی

زمان: پنجشنبه 94/9/12

سرپرست:

آقای امینی 09139125767

عکس: