کویر94

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری کویر

تاریخ: 26 آذر 94

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: کویر خارا

مدت: 1/5 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای محمودی

عکس: