کرکس

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری کرکس

تاریخ: 2 بهمن 94

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: کلهرود به روستای سه

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای زاره

عکس: