صادق آباد_اردیبهشت95

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری صادق آباد

تاریخ: 31 اردیبهشت 95

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: صادق آباد

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای عباسپور

عکس: