ابیانه به کوه سفید

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری صادق آباد

تاریخ: 27 فروردین 95

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: ابیانه به کوه سفید

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای خاچاطور

عکس: