شهرکرد_95

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری شهرکرد، هونجان

تاریخ: 25 تیر 95

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: شهرکرد، هونجان

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای محمد عابدی

عکس: