دنا_95

گزارش تصویری برنامه کوهنوردی قلل مرکزی دنا

تاریخ: 24 و 25 شهریور 95

نوع برنامه: کوهنوردی

منطقه: دنا

مدت: 1/5 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای و حرفه ای

سرپرست: آقای محمد شاهمرادی

شرح: شرکت کنندگان در این برنامه به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول (تیم حرفه ای) موفق به صعود به دو قله قاش مستان و مورگل گردیدند. دسته دوم (تیم نیمه حرفه ای) از محل اسکان تا پناهگاه صعود کردند.

عکس: