تنگه زندان_95

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری تنگه زندان

تاریخ: 17 اردیبهشت 95

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: تنگه زندان

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای امین طغیانی

عکس: