برنامه صادق آباد 96

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری صادق آباد سال 96

ناریخ: 15 تا 16 تیر 96

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: صادق آباد

مدت: 1/5 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای ولی عباسپور

عکس: